fbpx

תקנון האתר:

מבוא

• אתר ckstudio.co.il (להלן: "האתר") המשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת מוצרים ושירותים דיגיטלים כגון: חבילות עיצוב גרפיים, שירותי עיצוב גרפי וכו'.
• האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
• הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
• עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין האתר.

 

הרכישה

• אנו מאפשרים ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר בהתאם לתנאי השימוש.
• ניתן לרכוש את המוצר בכל עת בהתאם לשעות הפעילות.
• הרכישה הינה באמצעות פייפאל / כרטיס אשראי / ביט . העסקה תתבצע לאחר קבלת התשלום.
• מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ
• האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה מכירות על פי שיקול דעתו.
• לבעלי האתר יש את הזכות לשנות את מחיר החידוש או המוצר בכל רגע שירצו.

 

הזמנת מוצרים ו/או שירותים

• ck studio יבנו ו/או יבצעו שירות ללקוח בהתאם לנתונים ולחומרים שהעביר הלקוח.
• על הלקוח להעביר את החומרים הנדרשים למוצר או השירות (כגון: מלל, מידע אישי, תמונות וכדומה) תוך 4 ימי עסקים מקניית אחד מהשירותים שמציעים ck studio ואישורם.
• על הלקוח האחריות שהמידע / הקבצים אשר העביר לא מהווים הפרה כלשהי של זכות צד שלישי, לרבות הפרת זכויות יוצרים, הלקוח מתחייב לשאת באופן מלא ובלעדי באחריות המלאה כלפי אותו צד שלישי.

 

החזרות וביטולים

• ע"פ חוק הגנת הצרכן (התשמ"א 1981) מוצר אשר הוזמן והותאם במיוחד בשביל הלקוח (המזמין) ו/או מוצר דיגיטלי הניתן להורידו כגון: חבילת עיצוב, שירות עיצוב גרפי וכדומה, לא יהיה ניתן להחזירו.

 

שירות לקוחות

• בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות במייל: support@ckstudio.co.il או דרך המדיה החברתית של ck studio כגון: דיסקורד, אינסטגרם וכו'.

 

אבטחת מידע ופרטיות

• האתר ckstudio.co.il, רשאי להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא ללקוח את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
• האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת האתר ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
• האתר מתחייב שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

 

קניין רוחני

• כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה לרבות אייקונים, לוגו, עיצוב, גרפיקה, איור וכו' הינם רכושם הבלעדי של האתר ckstudio.co.il.
• אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם בעל האתר.
• המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לכל הפרה של החוק לרבות ההפרות הנ"ל וישא בכל העלויות והנזקים אשר ינבעו מכך לרבות נשיאה בכל הוצאה משפטית ו/או אחרת

 

דין וסמכות שיפוט

• פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז אשדוד תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.