הליכוד

מפלגת הליכוד סניף הרצליה בראשות רפי חיים קדושים

את מפלגת ליכוד ליוונו בכל הפקת הסרטונים והצילומים
עבור הקמפיין לעיריית הרצליה

סרטון תדמית שהפקנו:

לקוחות נוספים: